Zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) v Bruselu, 29. 1. 2024

V pondělí 29. ledna proběhlo v Bruselu první jednání Rady pro obecné záležitosti pod taktovkou belgického předsednictví, na kterém Česko reprezentoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Nejprve proběhla prezentace priorit belgického předsednictví, dále byl představen balíček na obranu demokracie a proběhla i každoroční diskuze o stavu právního státu ve vybraných členských státech.

V rámci agendy Rady pro obecné záležitosti navázala Belgie na práci španělského předsednictví a během svého půlročního kormidlování se bude snažit dokončit co nejvíce legislativních návrhů v rámci jednání s Evropským parlamentem. Předsednictví také naváže na debatu o možném budoucím rozšiřování Unie o další země a zvláštní důraz chce klást na udržení silné podpory pro Ukrajinu.

„Jedním z našich hlavních úkolů je, abychom udrželi stávající dynamiku politiky rozšíření a podpory Ukrajině, proto jsem rád, že Ukrajina je stále naší  prioritou a že Evropská komise pracuje na přípravě mezivládní konference již během jara,“ uvedl ministr Dvořák.

Dalším bodem pondělního setkání byl nový legislativní balíček na obranu evropské demokracie, který představila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Balíček cílí na hrozbu zahraničního vměšování a podporu občanské angažovanosti a slouží mimo jiné jako příprava na červnové volby do Evropského parlamentu, které jsou považovány za test odolnosti evropské demokracie.

„Hlavní prvky této směrnice vnímám jako krok správným směrem k posílení transparentnosti v této oblasti, musíme ale věnovat pozornost výjimkám a praktickým detailům,“ okomentoval ministr Dvořák.

Proběhla také pravidelná diskuze Rady o právním státu. Letos nově proběhnou celkem tři kola těchto diskuzí, která se pokaždé zaměří na stav právního státu ve čtyřech členských státech. Lednové setkání bylo věnováno vládě práva ve Španělsku, Francii, Chorvatsku a Itálii.

Oběd byl věnován tématu červnových voleb do Evropského parlamentu. Ministři diskutovali o tom, jak zvýšit informovanost občanů o volebním procesu a zajistit, aby k volbám přišlo co nejvíce lidí.

„Naším cílem je zvýšit atraktivitu voleb a tím i počet voličů. Musíme také hledat způsoby, jak voličům cestu k volbám usnadnit. To se týká v současnosti velmi aktuálního tématu v Česku, a to i korespondenční volby,“ řekl ministr Dvořák.

Posledním bodem byl bod v části Různé na žádost Německa a Slovinska. Tyto země představily návrh, jak usnadnit a zrychlit proces přistupování kandidátských zemí k Evropské unii.

„Iniciativu Německa a Slovinska na zvýšení účinnosti procesu rozšíření podporuji a věřím, že by tento návrh mohl získat širokou podporu. Na jedné straně stále zachovává pojistky v podobě jednomyslnosti v klíčových krocích rozšíření, na druhé straně ale urychluje ty spíše technické kroky v rámci procesu rozšíření,“ vysvětlil ministr Dvořák.