Významný den – „Den vstupu Česka do Evropské unie“

Dnes vkládáme do meziresortního připomínkového řízení návrh na úpravu Zákona o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Cílem novely je zavést nový významný den – „Den vstupu Česka do Evropské unie“.

Evropská unie je společenství, kde se případné neshody mezi členskými státy řeší u kulatého stolu a díky tomu trvá v Evropě mír více než 70 let. Je založena na hodnotách jako bezpečnost, mír, dodržování lidských práv a svobod. Tedy na identických hodnotách, na kterých stojí i česká společnost.

„Vstup Česka do EU je výrazným symbolem našeho polistopadového prozápadního směřování, a současně jedním z milníků, který bychom měli všichni znát a jehož důležitost bychom si měli připomínat,“ okomentoval ministr Dvořák.

Tento zákon ve své aktuální podobě pamatuje na 12. březen jako den vstupu Česka  do NATO. I když je naše členství v EU neméně důležité, současný kalendář jej nijak nepřipomíná.

„Naše schopnost být silným hráčem na poli EU se ukázala i minulý rok během českého předsednictví v Radě EU, které bylo hodnoceno, nejen mezi vysokými představiteli Unie, jako velice úspěšné. Myslím si, že 20. výročí přistoupení Česka do EU, které náleží na rok 2024, je  vhodným momentem pro zavedení tohoto významného dne, “ řekl Martin Dvořák.

Tato novela nemá žádný dopad na státní ani jiné veřejné rozpočty. V současnosti se jedná o návrh určený do meziresortního připomínkového řízení, který může doznat změn. Předpokládáme, že by vláda mohla návrh projednat na začátku roku 2024. Účinný by pak byl od 1. ledna 2025.

„To že členství v Unii považujeme za klíčové a prospěšné je zakotveno už v programovém prohlášení naší vlády a já si myslím, že tohle by mohl být hezký symbolický krok,“ uzavřel Dvořák.