Česká republika dnes slaví 20 let v Evropské unii

Česká republika dnes slaví 20 let v Evropské unii

Česká republika si dnes připomíná už dvacet let členství v jednom z největších společenství států na světě – Evropské unii. Jsme součástí hospodářské a politické mezinárodní instituce, která sdružuje sedmadvacet států z celé Evropy, jenž mají společné hodnoty, a to především tu hlavní – demokracii.

Poté, co se v červnu 2003 v tzv. evropském referendu 77,33 procent z nás rozhodlo pro vstup do Evropské unie, jsme se 1. května 2004 stali spolu s dalšími devíti státy jejími členy. Šlo o doposud největší rozšíření EU, které bylo jejím pátým.

Nebylo to ale jen tak. Vstupní proces započal už několik let předtím. Cestu vstupu naší republiky do EU oficiálně odstartovala 13. prosince 1997 Evropská rada v Lucemburku, která na svém jednání rozhodla o oficiálním pozvání 11 kandidátských států ke vstupu do EU, včetně Česka. Naši zemi na Summitu zastupoval prezident Václav Havel a ministr zahraničních věcí Jaroslav Šedivý. Až po splnění všech tzv. kodaňských kritérií jsme se mohli stát právoplatnými členy.

Následující roky byly ve znamení velkých změn a posunu České republiky mezi aktivní a plnohodnotné členy Unie. Velmi důležité bylo pro Česko začlenění do Schengenského prostoru dne 21. prosince 2007, které nám umožnilo volný pohyb mezi naší zemí a dalšími členskými státy. Mohli jsme tak začít jednoduše cestovat tak, jak to známe dnes. O dva roky později, v první polovině roku 2009, proběhlo s mottem „Evropa bez bariér“ historicky první předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Téhož roku jsme také ratifikovali Lisabonskou smlouvu a přijali Kodaňskou dohodu, která stanovila cíle snížení emisí skleníkových plynů, což posílilo úsilí EU v boji proti změně klimatu.

Se začátkem nové dekády přišlo otevření jedné z agentur EU – GSA, která zajišťuje plnění kosmického programu EU. Agentura od roku 2012 sídlí v Praze, od roku 2021 pod názvem EUSPA (Agentura Evropské unie pro Kosmický program).

Následovalo mnoho přínosných dohod, ratifikací a ujednání, která tvoří Evropu takovou, jakou vidíme okolo sebe. Evropa je totiž naším úkolem, na kterém pracujeme všichni. I proto motto druhého předsednictví ČR v Radě Evropské unie, které proběhlo v druhé polovině roku 2022, znělo „Evropa jako úkol“.

Spoluobčanství s více než 400 miliony obyvateli EU přináší bezpečí, studijní a pracovní výhody, volný pohyb zboží, služeb a kapitálu, kvalitní zdravotní péči, podporu a financování našich projektů, rovnost a zajištění lidských práv, snadnější komunikaci a v neposlední řadě podporu ochrany životního prostředí a boj proti změně klimatu. Nejen tím EU pozitivně ovlivňuje náš každodenní život.

Nic z toho ale není samozřejmostí. Jsme také součástí neustále se měnícího světa, který se velmi snadno dovede dostat do krizí a společných neshod. Ať už jde o situace, kterými jsme aktuálně svědky (klimatická změna, válečné konflikty, zdravotní rizika, digitální hrozby a další) nebo o situace, ze kterých jsme se už ponaučili z minulosti, nejsme v tom sami.

Dohromady představujeme třetí největší populaci, jsme největším jednotným trhem, zastupuje nás přes 140 delegací po celém světě, jsme světovým dárcem humanitární pomoci, pečujeme o naše zdraví, máme obchodní dohody s více než 80 partnery po celém světě, investujeme do vědy a výzkumu, podporujeme mírové rozhovory pro zastavení konfliktů, vedeme celosvětový boj proti změně klimatu, bojujeme za demokracii a dodržování právního státu a chráníme nás, naše rodiny a blízké, se kterými už dvacet let tvoříme lepší Evropu!

Výročí dvaceti let od vstupu České republiky do EU s námi dnes můžete oslavit na pražských ostrovech a v centru Prahy na akci Zažijte Evropu!

Autorka: Adéla Káňová