Zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) v Bruselu, 19. 9. 2023

Dne 19. září 2023 zastupoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák Česko v Bruselu na již druhé Radě pro obecné záležitosti (GAC) pod taktovkou španělského předsednictví. Ministři členských zemí měli na programu přípravu říjnové Evropské rady, diskutovali o prioritách EU na následující rok, proběhla debata v rámci každoročního dialogu Rady o právním státu a na agendu byl zařazen také španělský návrh na změnu nařízení o užívání jazyků.

Před samotným jednáním Rady  proběhla neformální pracovní snídaně ministrů za účasti ukrajinské místopředsedkyně vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Olhy Stefanišyny.

„Ukrajinská vicepremiérka nás mimo jiné informovala i o pokroku své země  v oblasti právního státu, boji proti korupci nebo v oblasti deoligarchizace,“ řekl po setkání ministr Dvořák.

První bodem na Radě samotné bylo nařízení o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství. Španělská vláda podala v srpnu tohoto roku oficiální žádost o zařazení tří oficiálních regionálních jazyků (katalánštiny, baskičtiny a galicijštiny) mezi oficiální jazyky EU.

„V rámci debaty je třeba vnímat, že mezi oficiálními jazyky EU se zatím nenachází žádný regionální jazyk jakéhokoliv státu Unie. My se debatě o tomto tématu nebráníme, ale nejprve je potřeba důkladně zvážit případné právní a rozpočtové důsledky,“ okomentoval návrh ministr.

Druhým bodem na programu byl tzv. Letter of Intent, který vydala Evropská komise v návaznosti na projev o stavu Unie předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Dopisem každoročně začíná příprava nového pracovního programu Komise pro nadcházející rok,  jež končí s volbami do Evropského parlamentu v polovině roku 2024.

„Vítám přístup Evropské komise předložit omezený počet nových iniciativ klíčového významu a zaměřit se na dokončení již předložené legislativy. Naší hlavní prioritou zůstává pomoc válkou zasažené Ukrajině, a proto podporuji veškerou komplexní pomoc včetně prodloužení dočasné ochrany, kterou Komise dnes navrhla,“ řekl Dvořák.

Dalším bodem byl také každoroční dialog o právním státu sestávající se z diskuse o obecných trendech a výměny názorů s pěticí členských států. Na španělské předsednictví také padl úkol vyhodnotit dosavadní fungování dialogu.

„Česko obecně ve zprávě dosahuje dobrých výsledků, a to především v reformě státního zastupitelství, aktualizaci protikorupčních strategií, posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a daří se nám také významně zvyšovat důvěru v soudnictví  jak mezi českými občany, tak i mezi českými podniky,“ objasnil ministr Dvořák.

Odpoledne se pak ministři členských zemí zabývali přípravou říjnové Evropské rady.

„Jednoznačně vítáme pokračující diskusi nad tématem Ukrajiny. Podporujeme i možné rozhodnutí o zahájení přístupových jednání, které by mělo nastat v prosinci. Ačkoli naše vláda není nakloněna zásadním změnám a navyšování příspěvků ve  víceletém finančním rámci, je  Nástroj pro Ukrajinu, který  by umožnil včasnou pomoc, výjimkou. Oceňujeme také zaměření diskuse lídrů na oblast energetiky, neboť posílení konkurenceschopnosti a odolnosti unijní ekonomiky je ve světle aktuálních výzev naší prioritou,“ uzavřel ministr Dvořák.