Workshop: Nálady české veřejnosti vůči EU. Jak komunikovat evropská témata?

18. března | 14:00 – 17:00

Seznamte se s novou analýzou STEM a získejte praktické tipy a doporučení, co a jak komunikovat k tématům Evropské unie

Už 20 let je Česká republika součástí Evropské unie a řeší evropská témata jako klimatické změny, migrace, ochrana životního prostředí, soudržnost EU i svůj podíl na formování politik. Činnost neziskových organizací se logicky těchto témat více či méně dotýká. NNO také mohou přispět k tomu, aby česká společnost evropským tématům lépe porozuměla. Workshop nabídne data i strategie, které neziskovým organizacím mohou pomoci nejen v této snaze, ale i v jejich každodenní práci a komunikaci s veřejností.

Workshop představí novou analýzu STEM o vnímání Evropské unie českou veřejností a doporučení, jak evropská témata komunikovat. Na prezentaci expertů STEM naváže otevřená diskuze a práce ve skupinách, kde budou mít účastníci a účastnice možnost získané znalosti převést do praxe a navzájem sdílet své zkušenosti.

Své analýzy a komunikační doporučení vyplývající mimo jiné z dlouhodobého projektu České zájmy v EU budou prezentovat experti STEM – Ústavu empirických studií. Po úvodní prezentaci a interpretaci výzkumů bude následovat široká diskuze. V druhé části workshopu pak budou mít účastníci a účastnice příležitost diskutovat a pracovat na konkrétních a praktických komunikačních situacích, které ve své práci s ohledem na evropská témata řeší.

Program:
14:00 Zahájení akce, přivítání účastníků
14:10 Prezentace výzkumu STEM
15:00 Q&A
15:20 Přestávka
15:40 Práce ve skupinách na konkrétních problémech a výzvách
16:40 Sdílení výstupů z pracovních skupin
17:00 Konec akce

Akce je určena zástupcům a zástupkyním neziskových organizací a také všem, kteří v neziskovém sektoru působí. Je však nutné se předem zaregistrovat přes formulář.