Briefing před nadcházející Radou pro obecné záležitosti (GAC)

Dne 23. října se uskuteční briefing ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka před Radou pro obecné záležitosti v Lucemburku. Hlavními tématy formální Rady budou: příprava říjnové Evropské rady či výroční dialog o stavu vlády práva v jednotlivých členských státech. Komise rovněž představí ministrům sdělení k demografickému toolboxu, které bylo vydáno minulý týden.  Na agendu je také znovu zařazen k diskuzi španělský návrh na změnu nařízení o užívání jazyků, tedy aby se katalánština, baskičtina a galicijština staly úředními jazyky EU.

Akreditace jsou možné do pátku 20. 10. 2023 14:00 na e-mail: lukasova.veronika@vlada.cz.