Oslavy výročí 20 let od vstupu ČR do EU

Oslavy výročí 20 let od vstupu ČR do EU

Dne 1. května jsme si připomněli 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. V Eurocentru České Budějovice jsme na tyto oslavy navázali dvěma akcemi na českobudějovických gymnáziích.

9. května se na Gymnáziu J. V. Jirsíka konal Den Evropy. Přednášeli jsme zde pro studenty o Evropské unii i fondech EU a vedli workshop s tématem 20 let ČR v EU. Také jsme na stánku informovali zájemce z řad studentů o možnostech výjezdů do zahraničí např. přes výměny mládeže nebo Evropský sbor solidarity.

10. května jsme se zúčastnili projektového dne na Gymnáziu Česká. Studenti zde měli připravené prezentace o různých tématech členství ČR v EU. My jsme informace doplnili přednáškou na téma Mýty a fakta o EU.

Projektový den